calgonit ts

јумакс-1

индустриска хемија | кисело средство

контакт

Calgonit TS

Calgonit TS е концентриран течен, ниско пенлив производ наменет за кисело чистење на системите за молзење, садовите за млеко, резервоарите за ладење и конејнерите за собирање млеко.

Calgonit TS ги отстранува непотребните материи и соли во млекото.

Секојдневната апликација на овој производ обезбедува беспекорна хигиена.

контакт

Трговија на големо со хемикалии, опрема, консалтинг и инженеринг во сите области од прехранбената индустрија, индустријата за пијалаци и професионалната хигиена.

  • ул. Св. Кирил и Методиј 42/36 Скопје
  • 075 / 338 - 637
  • jumaks.1@hotmail.com