calgonit lz flussig

јумакс-1

индустриска хемија | адитив

контакт

calgonit lz flussig

Calgonit LZ Flussig е специјализиран адитив, изработен за млечна индустрија со цел да ја подобри хигиената и да превенира каустични раствори и непотребни пени.

Calgonit LZ Flussig може да се користи за автоматско чистење на резервоари, контејнери, цевки како и за миење на шишиња.

Освен тоа, тој може да се меша со концентрирана каустична сода во посебни резервоари, кои треба да бидат во сооднос со ефектот кој сакате да биде постигнат.

Може да биде користен и во сите агрегатни состојби на водата и ефикасно ја супресира пената кога се користи топол.

контакт

Трговија на големо со хемикалии, опрема, консалтинг и инженеринг во сите области од прехранбената индустрија, индустријата за пијалаци и професионалната хигиена.

  • ул. Св. Кирил и Методиј 42/36 Скопје
  • 075 / 338 - 637
  • jumaks.1@hotmail.com