calgonit ds 686 blau

јумакс-1

индустриска хемија | дезифектант

контакт

calgonit ds 686 blau

Calgonit DS 686 Blau е средно алкален дезифектант базиран на микробиоцидни алкиламини.

Ова средство е особено погодно за дезинфекциски станици кое дава сигурен ефект.

контакт

Трговија на големо со хемикалии, опрема, консалтинг и инженеринг во сите области од прехранбената индустрија, индустријата за пијалаци и професионалната хигиена.

  • ул. Св. Кирил и Методиј 42/36 Скопје
  • 075 / 338 - 637
  • jumaks.1@hotmail.com