calgonit ds 683

јумакс-1

индустриска хемија | дезифектант

контакт

calgonite ds 683

Calgonit DS 683 е површински, благо алкален дезифектант базиран на микробиоцидни алкиламини.

Производот има широк спектар на дејствување против грам-позитивните и грам-негативните бактерии и габи.

Calgonit DS 683 е одличен производ без мирис и е некорозивен.

Погоден е за дезинфекција со спреј, (бришење итн) на сите работни површини, машини, ѕидови, подови и друго.

контакт

Трговија на големо со хемикалии, опрема, консалтинг и инженеринг во сите области од прехранбената индустрија, индустријата за пијалаци и професионалната хигиена.

  • ул. Св. Кирил и Методиј 42/36 Скопје
  • 075 / 338 - 637
  • jumaks.1@hotmail.com