calgonit af 106

јумакс-1

индустриска хемија | алкална пена

контакт

calgonit af 106

Calgonit AF 106 е благоалкален чистач кој се употребува за различни намени.

Ова средство е погодно за мануално и пенливо чистење кое ефективно ги отстранува маснотиите, маслата и протеинските талози.

Calgonit AF 106 е одличен продукт кој лесно се пени и лесно се исплакнува.

контакт

Трговија на големо со хемикалии, опрема, консалтинг и инженеринг во сите области од прехранбената индустрија, индустријата за пијалаци и професионалната хигиена.

  • ул. Св. Кирил и Методиј 42/36 Скопје
  • 075 / 338 - 637
  • jumaks.1@hotmail.com