calgonit cf 300

јумакс-1

индустриска хемија | хлороалкална пена

контакт

calgonite cf 300

Calgonit CF 300 е алкална пена со активен хлор како дезинфекциска компонента.

Производот може да се користи во сите области на прехранбената индустрија за отстранување на органските нечистотии и маснотии.

Лесно се исплакнува и создава совршени хигиенски услови.

контакт

Трговија на големо со хемикалии, опрема, консалтинг и инженеринг во сите области од прехранбената индустрија, индустријата за пијалаци и професионалната хигиена.

  • ул. Св. Кирил и Методиј 42/36 Скопје
  • 075 / 338 - 637
  • jumaks.1@hotmail.com